Försäkringsförmån

 

Fennia Skadeförsäkring erbjuder TFiF:s medlemmar en fortlöpande 20 % rabatt på sådana hem-, fordons- och båtförsäkringar där medlemmen själv är försäkringstagare. Rabatten gäller inte Hemförsäkring för ungdom, trafikförsäkring eller avgiften för Försäkringsreservering för ofött barn . Kundförmånen kan inte kopplas ihop med andra kampanjer eller förmåner.

Medlemmar som önskar be om offert eller teckna en ny försäkring med TFiF medlemsförmån, ombeds kontakta Fennia Skadeförsäkrings försäkringsservice på tfn. 010 80 81 80, vardagar kl. 8.30 – 16.30. Kom ihåg att nämn att du är TFiF medlem. Du hittar ditt medlemsnummer här. Till nya kunder beviljas förmånen enbart när försäkringen tecknas direkt via Fennia Skadeförsäkring, inte via bolagets samarbetspartners, så som  Handelsbanken,  Ålandsbanken eller bilförsäljare och besiktningskontor.

Fennia Skadeförsäkring har rätt att avsluta rabatten när försäkringstagaren inte längre är TFiF medlem.

Fennia Skadeförsäkring är tidigare Folksam Skadeförsäkring. Bolagets namn har ändrat iom. att Fennia köpt Folksam Skadeförsäkrings verksamhet i Finland. Försäkringsutbudet är fortfarande det samma och kundservicen sköts som tidigare på telefon, via portal och på lokalkontor. Detta gäller även kunder som tidigare via Aktia Bank haft skadeförsäkringar som beviljats av Folksam Skadeförsäkring.

Odoo image and text block