Select a Channel

Standard kanal för dokument. Alla användare kommer åt innehållet i denna kanal.

Kompetensutskottet

Privat kanal

Används för att publicera dokument privat i partner nätverket